hangar port

RYTERNA spesialiserer seg også innen ingeniørvitenskap, produksjon og installisering av spesielt store porter til fly hangarer eller skipsverft. Skyveport (bilde 1,2), teleskopisk, skyve leddport (bilde 3), eller overhead (bilde 4, 5, 6) dører kan utformes etter ønsker.

Skyveport Skyveport Skyve leddport
1. skyveport 2. skyveport 3. skyve leddport
Overhead Overhead Overhead
4. overhead 5. overhead 6. overhead
tilbake tilbake til hjem